Braća Marić Sobna vrata
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić

O nama

Preduzeće BRAĆA MARIĆ je proizvodjač sobnih vrata u celosti, od nabavke materijala do same isporuke kupcu. Kao proizvodjaču sobnih vrata cilj nam je da u naš sistem poslovanja uvezemo što veći broj saradnika, koji ce vršiti dalju prodaju i distribuciju naših proizvoda.
Kontakt sa krajnjim kupcem, uslugu ugradnje i drugog inžinjeringa, trudimo se da prebacimo na naše distributere i saradnike širom zemlje i u inostranstvu, a da naš primarni zadatak ostane proizvodnja. Potencijalni investitor pri kontaktu nase firme biva upućen na našeg saradnika koji gravitira u komšiluku investitora. Ako investitor insistira na neposrednoj saradnji sa proizvodjačem, može se ostvariti saradnja , ali pod uslovima istim kao da je ponudio naš distributer.

Braća Marić
Braća Marić
Braća Marić
Copyrihts 2014 Braća Marić - design by Attantion - Contact DJ